Ομάδα Εκτάκτων Αναγκών.

Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

* Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α *

SV3APB & SV1IW

Τηλ. 27210-95000   &   6944-310.300

Ένωση.  Ελλήνων. Ραδιοερασιτεχνών. (E.E.P.)

 

Ραδιοερασιτεχνισμός... μια ξεχωριστή εμπειρία!!

Ευχάριστη ασχολία στις ελεύθερες ώρες; Μέσο επιστημονικής έρευνας και πειραματισμού; 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

(Τηλεπικοινωνίες σε καταστάσεις ανάγκης).

ΑΠΟ ΕΜΠΕΙΡΟΥΣ Radio-AMATEURS με

«επαγγελματική κατάρτιση».

 

Ραδιοερασιτεχνική δεοντολογία

 

                                                                                ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

                                         *         R-O ΤΑΥΓΕΤΟΥ  RX 145.600 MHz        TX 145.000    MHz               Υπότονος 88,5Hz

                                         *         R-5B   ΑΕΤΟΥ      RX 145.737,5 MHz    TX 145.137,5 MHz               Υπότονος 88,5Hz

                                         *         LINK Γερανίων  στο         R-5B       RX-TX  438.950   MHz               Υπότονος 88,5Hz

                                         *                              SIMPLEX                145.225 & 145.212,5   MHz               Υπότονος 88,5Hz 

                                         *                              SIMPLEX                438.550  &  438.525    MHz               Υπότονος 88,5Hz

                                         *        ΚΙΝΗΤΟΣ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΗΣ UHF 431.000 MHz + 7,6 MHz  Υπότονος           88,5Hz

                                         *     DIGITAL  ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΗΣ όρος Λυκόδημος (D-STAR)  UHF 439.375 MHz  -7,6 MHz

 

1. PMR 446
Το PMR (Private Mobile Radio) 446 υπηρεσία έχει την έγκριση από την CEPT / ERC
 1 από τις αποφάσεις της

ERC / DEC / (98) 25, 26 και 27, οι οποίες πληρούν τα κράτη μέλη να:

  • να Ελευθερώσουν την μπάντα 446,0 έως 446,1 MHz για μία υπηρεσία? PMR 446
  • απαλλάσσουν εξοπλισμού PMR 446, με τη χρήση των συχνοτήτων στο 446,0 - 446,1 MHz ζώνη, από ατομική αδειοδότηση? και
  • επιτρέπουν την ελεύθερη κυκλοφορία και χρήση του εξοπλισμού PMR 446 με τη χρήση των συχνοτήτων στο
  • 446,0 - 446,1 MHz ζώνη και τη συμμόρφωση με το ευρωπαϊκό τεχνικό πρότυπο ETS 300 296.

Κατά την εισαγωγή της υπηρεσίας PMR 446 ο Οργανισμός Ραδιοεπικοινωνιών έχει συμμορφωθεί πλήρως με τις αποφάσεις του ΕΣΕ.

       ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ
Υπάρχουν οκτώ 12,5 kHz simplex συχνότητες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν οπουδήποτε.
 Οι συχνότητες έχουν εναρμονιστεί (αλλά όχι κατ 'ανάγκη αδειοδοτιθεί) για χρήση σε όλη την Ευρώπη. Οι συχνότητες κεντρικά κανάλια έχουν τα εξής:

446.00625 MHz 
446.03125 MHz 
446.05625 MHz 
446.08125 MHz

446.01875 MHz 
446.04375 MHz 
446.06875 MHz 
446.09375 MHz

Οι συχνότητες μοιράζονται και οι χρήστες μπορούν, σύμφωνα με τις τοπικές συνθήκες χρήσης, παρεμβολές εμπειρία και τα προβλήματα επιμερισμού των καναλιών. 

Αυτά μπορεί να μειωθεί με την αλλαγή της συχνότητας ή / και τόνο CTCSS ή / και κωδικό DCS. PMR 446 δεν είναι κατάλληλο για την ασφάλεια του χρήστη ή για χρήστες που χρειάζονται να έχουν πρόσβαση σε συχνότητες σε συγκεκριμένες θέσεις και χρόνους.

Ως άδεια απαλλασσόμενης υπηρεσίας, PMR 446 είναι απροστάτευτη και ο Οργανισμός δεν θα εμπλακεί σε παρεμβολές ή ανταλλαγή διαφορών καναλιών μεταξύ των χρηστών.

VHF/UHF Band Plan


   
SV3APB SV3AWM  SV3OQM SV3RAE     SV3JDS